Se alla

Gunilla Grudevall-Steen

Kommunalråd

Kontaktuppgifter

Övriga uppdrag

Ordförande Kommunstyrelsens trygghetsutskott

1:e vice ordförande i Näringslivsrådet

Ledamot i kommunfullmäktige

Kontaktuppgifter

070-431 9690 ...