Om Gunilla

kommunalråd, ordförande i Fritidsnämnden, ordförande i Brottsförebyggande rådet, samt ledamot i kommunstyrelsen och 1:e vice ordförande i dess utskott.