Se alla

Gunilla Grudevall-Steen

Kommunalråd

Kontaktuppgifter

kommunalråd, ordförande i Fritidsnämnden, ordförande i Brottsförebyggande rådet, samt ledamot i kommunstyrelsen och 1:e vice ordförande i dess utskott.

20 oktober 2021

Budgeten - en liberal framgång

Nacka går som tåget! Aldrig har så stora satsningar gjorts som nu och det inom alla delar av kommunens verksamheter – från grundskolan och…

Kontaktuppgifter

070-431 9690 ...