Se alla

Välfärdsteknik handlar om frihet och integritet!

Fredag 8 september 2017

Nacka Värmdö Posten skrev 22 augusti om välfärdsteknik, och tyvärr valde man en ganska trist rubrik – att äldre ska kameraövervakas. Det sätter fokus helt fel.

Kameratillsyn handlar om att de som behöver tillsyn på natten själva får välja om de vill få besök av hemtjänstpersonal en till två gånger per natt, där de ofta vaknar av att någon går i dörren och därför ständigt får störd nattsömn, eller om de istället vill ha en kamera som vid bestämda tidpunkter sänder till en larmcentral som då kan se om allt står rätt till och vid behov sända ut personal.

Personer som får bättre nattsömn mår bättre, lever längre och får mer ork till social samvaro.
GPS-larm innebär att personer som har trygghetslarm även kan vara fria att lämna sin bostad, och fortfarande känna sig trygga med att de får hjälp om de skulle behöva.
Detta kan stimulera både till ökad fysisk aktivitet och ökat socialt umgänge.
Elektroniska påminnelser ger personer med kognitiv svikt möjlighet att få högre självständighet och större trygghet. Det kan till exempel vara påminnelser om att ta medicin, ta på stödstrumpor, ta en liten promenad, ringa barnbarnet och så vidare.

Även på de nya särskilda boende som byggs kommer välfärdsteknik vara integrerad. Några exempel kan vara rörelsestyrd ledbelysning nattetid som lyser upp vägen till toaletten, madrasser med sensorer som larmar personal om de blir fuktiga, höj- och sänkbara toaletter med tvättfunktion samt olika former av kommunikationsredskap som underlättar för samtal med anhöriga.

All välfärdsteknik vi nu inför i Nacka blir ett komplement till övriga insatser, och de äldre får välja själva om de vill ha dessa nya tjänster eller inte.
Det här ett ett utmärkt och viktigt steg för att öka tryggheten, integriteten och valfriheten i vardagen för seniorerna, och jag som liberal driver på för att vi ska kunna gå vidare och erbjuda fler tjänster med hjälp av välfärdsteknik.

Monica Brohede Tellström, L
Ordförande i äldrenämnden Nacka