Se alla

Liberalerna: Bygg inte bostäder på Morningside Marina

Onsdag 6 december 2017

På den smala strandremsan vid Sågtorp, där det idag finns en marina, planeras fem flerbostadshus med totalt 40 lägenheter. Platsen är ur alla synpunkter  totalt olämplig. 

 Bostäderna kommer att ligga inklämda mellan kajer, väg och järnväg. Utemiljön blir farlig åt alla håll och allt annat än barnvänlig. Gårdsutrymmen för utelek blir ytterst små och cykelvägen till skolan farlig.

 Utrymme att bredda Saltsjöbadsvägen finns inte. Cyklar får färdas på körbanan, trots att tung trafik förekommer och Saltsjöbanans ersättningsbussar i långa perioder trafikerar vägen.

 Avståndet till närmaste kollektivtrafik – Saltsjö-Duvnäs station – är 800 meter, vilket är dubbelt så långt som rekommenderat vid ny bebyggelse. Avståndet till Ektorps centrums butiker är drygt 2 km.

 Dessutom behöver stora ansträngningar göras för att klara åtminstone de bullergränser, som brukar gälla för mer tätbebyggda områden. Inte minst är närheten till Saltsjöbanan ett problem.

 Liberalerna har från början ifrågasatt möjligheterna att bygga bra bostäder på platsen och slutresultatet bekräftar att så inte är fallet. Vi reserverar oss mot det föreslagna beslutet, i både Miljö- och Stadsbyggnadsnämnden och kommunfullmäktige. 

 Gunilla Grudevall-Steen, Kommunalråd (L)
Martin Sääf, Ledamot (L) Miljö- och stadsbyggnadsnämnden