Se alla

Vinsttak vore förödande för Nackas medborgare

Tisdag 21 februari 2017

Ilmar Reepalus utredning föreslår vinsttak för privata företag inom vård, utbildning och omsorg. Liberalerna vill istället att regeringen sluter en blocköverskridande överenskommelse om striktare krav på ledning och kvalitet, och skärpta sanktioner för de som missköter sig.

Det är förödande att sätta driftsform framför kvalitetskrav. Det finns mycket välskötta verksamheter i välfärden och det finns också verksamheter som underpresterar – både privata och offentliga. Det viktiga är inte driftsformen, utan vad man faktiskt levererar.

Rätten att själv få välja mellan olika verksamheter är en grundläggande rättighet i Liberalernas samhälle, och verklighet i Nacka sen många år tillbaka. Våra medborgare väljer allt ifrån förskola till vårdcentral, och det finns en mängd anordnare. En begränsning av vinstuttaget skulle vara ett hårt slag mot många av dessa anordnare eftersom ”vinsten” definieras på ett sätt så att framför allt mindre företag inte kan investera i mjuka värden som personal, utbildning och stimulerande arbetsmiljö. Detta är direkt kontraproduktivt för kvalitetsutvecklingen i välfärden.

Välfärdsföretag drivs ofta av djupt engagerade entreprenörer som drivs av att utveckla vår gemensamma välfärd. Det är dessutom ofta kvinnor, till skillnad från de företag som bygger skolor och sjukhus – som inte berörs av något vinsttak. Varför är det okej att göra vinst på att bygga en skola, men inte på att driva den? I praktiken skulle förslaget innebära ett stopp för nyetablering, och att många företag kommer att avvecklas. Det är verkligen inte vad Sverige behöver – tvärtom behöver vi en företagsvänlig politik som gör att fler kan få jobb!

Rätt sätt är inte att begränsa vinstuttaget för välskötta verksamheter. Släng välfärdsutredningen i papperskorgen!

Gunilla Grudevall-Steen (L), kommunalråd
Monica Brohede Tellström (L), gruppledare