Se alla

Nyårslöften

Torsdag 19 december 2019

Liberalerna i Nacka önskar dig en riktigt god jul och ett gott nytt år. Vi tackar för att vi har fått nackabornas förtroende att fortsätta vara med och göra Nacka till en ännu bättre plats att leva och bo på. 

 

Våra nyårslöften:

1. Nackas skolor och förskolor har hög kvalitet. Så ska det vara även när Nacka växer och vi blir allt fler medborgare.  Vi lovar att även morgondagens nackabor ska ha samma valmöjligheter och höga kvalitet som vi har idag, och därför planerar vi både utbyggnad av befintliga verksamheter och helt nya på flera ställen.

2. Rejäl satsning på fotboll – mycket är planerat de närmaste åren , och nu ska vi börja bygga. Först ut blir en 11-spelarplan på Porsmossen i Boo, två femspelarplaner på Rusta-huset i centrala Nacka, och konstgräs på 11-spelarplanerna i Skuru och Fisksätra.

3. Att känna sig trygg i Nacka är en frihetsfråga. Därför satsar vi på fler trygghetsvärdar i våra centrumanläggningar.

4. Nytt ridhus i Velamsund för att ersätta det nuvarande som är i dåligt skick  – utöver det nya som redan är planerat. Här blir också en kapacitetsökning som innebär att fler kan ägna sig åt ridning.

5. Varje elev har rätt att känna sig trygg i skolan. Det är viktigt både för trivsel, studiero och för att nå kunskapsmålen. Därför genomför vi en trygghetskartläggning i alla Nackas skolor.

————————————

Förra året hade vi också nyårslöften. Mycket är gjort, och resten jobbar vi vidare med – alla frågorna är ständigt aktuella. Här ser du en uppföljning: 

 
1. Motverka ensamhet hos äldre, bland annat genom en ny mötesplats för seniorer. 
Ny mötesplats är beslutad, och öppnar i vår i centrala Nacka. 
Du kan också läsa mer om vår politik mot ofrivillig ensamhet: 
https://www.liberalerna.se/nyheter/strategi-mot-ofrivilliga-ensamheten/

2. Byggande med variation – både hyresrätter, bostadsrätter, trygghetsbostäder och studentlägenheter
Vi fortsätter planera för alla typer av bostäder! Under året har bland annat studentbostäder tillkommit i Ektorp, och man har kommit långt på arbetena med ”Nya Gatan” invid Nacka Forum där både hyresrätter, bostadsrätter och trygghetsboende planeras. 
 

3. Fler infartsparkeringar för både bil och cykel, så fler kan åka kollektivt och minska köerna
Under året har flera nya infartsparkeringar öppnat i Boo. Du hittar hela listan över alla infartsparkeringar här: 
https://www.nacka.se/stadsutveckling-trafik/trafik-och-resande/parkering/infartsparkeringar/
4. Ökad tillgänglighet och trivsel, med bland annat fler offentliga toaletter, bänkar vid promenadvägar och bättre entréer vid våra naturreservat
Fler bänkar längs vägen till Velamsund beslutades om på Natur och Trafiknämndens oktobermöte – vi lovar att jobba vidare för fler förslag av detta slag. 

5. Fler brygg- och uppläggningsplatser för fritidsbåtar, underlätta för mer båtpendling
Mer båtpendling blir verklighet redan nästa år – utökade tider på linje 80, och en ny linje som går från Rindö via Värmdö och Lidingö till Nacka. För fritidsbåtar behövs fortfarande fler brygg- och uppläggningsplatser, och vi månar också om att det ska fortsätta finnas lokala båtvarv.