Se alla

Utmärkelsen Lära

Ett tillfälle för dig som Nackabo att lyfta fram just din favoritlärare i Nackas skolor och förskolor

Onsdag 1 september 2021

Nackas skolor är bland de bästa i hela riket. Vi Liberaler sätter alltid skolan först, vilket i Nacka resulterat i ökad studiero, hög trivsel och riktigt bra skolresultat i både fristående och kommunalt drivna skolor. Skolmiljön är viktig, och vi är glada över att många av skolbarnen i höst fått börja skolan i helt nya skollokaler. Men det är viktigt att vi inte glömmer den viktigaste faktorn i att bygga en bra skola – pedagogerna.

Det finns personer som brinner för att utveckla Nackas barn och unga, som bidrar genom att göra det lilla extra för killen som känner sig utanför eller tjejen som har dyslexi och riskerar att hamna efter. De vardagshjältar som ser till att Nackas barn, vår framtid, själva får möjligheten att gå in i framtiden med goda kunskaper och ett bra självförtroende. De eldsjälar som lyckas anpassa skolverksamheten i en snabbföränderlig värld där pandemier och ökad möjlighet till distansundervisning förändrar skolan i grunden.

Därför kommer Nacka kommun att uppmärksamma detta engagemang och denna kompetens genom att inrätta ett pris, Utmärkelsen Lära. Det kommer att delas ut varje år med start från höstterminen 2021 till sex vinnarbidrag som vinner 25 000 kronor var att använda till exempelvis studieresor och kompetensutveckling. Teman för de insatser som särskilt uppmärksammas kommer att variera från år till år utifrån aktuella ämnen och utmaningar, och 2021 kommer de teman att vara digitalisering och rörelse. Detta för att hylla de som utvecklat metoder och arbetssätt för distansundervisning eller digitala läro- och hjälpmedel samt de som främjat elevers fysiska aktivitet, vilket visat sig vara extra angeläget under pandemin som till stor del påverkat skolans och förskolans vardag det senaste året.

Priset är även indelat i tre kategorier: årets lärspridare, årets lärinnovatör samt årets lärteam. Detta för att lyfta fram såväl helt nya framgångsrika arbetssätt, utvecklande samarbete bland kollegor och den kontinuerliga lärprocessen mellan pedagog och elev.

Vinnarna kommer att nomineras och framröstas av Nackaborna själva i en öppen och medborgardriven process på Nackas hemsida och de personer man kan nominera är Lärare och förskollärare samt andra personer som bidrar till lärarsituationen, t.ex elevvårdstem, fritidspedagoger m.m. Anställda inom såväl kommunala som fristående skolor och förskolor kan nomineras.

Monica Brohede Tellström
Monica Brohede Tellström, ordförande i Nacka kommuns utbildningsnämnd