Se alla

Förtroendevalda 2019

Måndag 21 januari 2019

Kommunfullmäktige, KF:
Gunilla Grudevall-Steen
Monica Brohede Tellström (Gruppledare)
Martin Sääf
Louise Granath
Mats Granath

ersättare:
Lena Linnerborg
Anna-Karin Boréus
Johan Kjellman

Gunilla Grudevall-Steen (ledamot samt 1:e vice ordförande i KSAU, KSVU och KSSU, ledamot i KSMU)
Monica Brohede Tellström (ersättare, samt ersättare i KSAU, KSVU, KSSU)
Arbets- och Företagsnämnden
Mats Granath  (ledamot)
Karin Bünger (ersättare)

Fritidsnämnden
Gunilla Grudevall-Steen (ordförande)
Petter Strömberg (ersättare)

Kulturnämnden
Lena Linnerborg (1:e vice ordförande)
Lotta Fryklund (ledamot)
Gertrud Lindgren (ersättare)

Miljö- och Stadsbyggnadsnämnden
Martin Sääf (ledamot)
Birgitta Berggren Hedin (ersättare samt ledamot i utskottet)

Natur- och Trafiknämnden
Louise Granath (ledamot)
Helena Håkansson (ersättare)

Socialnämnden
Anna-Karin Boréus (ledamot)
Johan Norman (ersättare)

Utbildningsnämnden
Monica Brohede Tellström (ordförande)
Anna Nörby Gennerud (ersättare)

Äldrenämnden
Johan Kjellman (ledamot)
Annelie Löfqvist (ersättare)

Val- och demokratinämnden
Sten Grack (ledamot)
Lotta Fryklund (ersättare)

Överförmyndarnämnden
Mats Granath (1:e vice ordförande)

BRÅ – Brottsförebyggande rådet
Gunilla Grudevall-Steen (ordförande)

Näringslivsrådet 
Gunilla Grudevall-Steen (vice ordförande)

NSAB – Nacka Stadshus AB: 
Gunilla Grudevall Steen (vice ordförande)
Monica Brohede Tellström (ersättare)

NEAB – Nacka Energi AB och Nacka Energi Försäljnings AB: 
Karin Bünger  (ledamot)
Bo Hjertstrand (ersättare)

NVOA – Nacka Vatten och Avfall AB: 

Södertörns Brandförsvarsförbund: 
Martin Sääf  (ersättare)

Kommunrevisionen: 
Birgitta Westman