Se alla

För ett tryggare och mer tillgängligt Nacka behövs fler bänkar

Tisdag 13 februari 2024

I hjärtat av vår strävan att göra Nacka till en ännu mer välkomnande och trygg kommun för alla dess invånare, står vårt senaste initiativ: ”Parkbänkar för ökad trygghet i Nacka”. Genom Liberalerna Nackas ledning tar vi ett viktigt steg framåt mot att förbättra livskvaliteten för våra medborgare, speciellt för de äldre och personer med funktionsnedsättning, genom att öka antalet tillgängliga parkbänkar i våra offentliga rum.

Detta initiativ är fött ur insikten om hur vitalt det är för alla medborgare att känna sig trygga och ha möjlighet att röra sig fritt i sin vardag. Parkbänkar spelar en avgörande roll i detta sammanhang; de erbjuder inte bara en plats för vila och återhämtning men agerar också som naturliga mötesplatser som stärker samhällskänslan och ökar den allmänna tryggheten.

Varför är detta initiativ så viktigt för Nacka?

  • Förbättrad tillgänglighet: Genom att placera parkbänkar på strategiska platser, inom rimliga avstånd från varandra, skapar vi en mer tillgänglig och inbjudande stadsmiljö för alla.
  • Ökad trygghet: Närvaron av fler människor i våra offentliga utrymmen, som parker och naturreservat, bidrar till en ökad känsla av trygghet. Detta är särskilt viktigt för barn och ungdomar som rör sig självständigt till och från skolan eller fritidsaktiviteter.
  • Förstärkt gemenskap: Parkbänkar inbjuder till samvaro och social interaktion, vilket stärker banden mellan Nackas invånare och skapar en känsla av gemenskap.
  • Framhävning av natursköna områden: Genom att placera parkbänkar längs vandringsstråk och i naturreservat uppmuntrar vi till utomhusaktiviteter och friluftsliv, vilket är avgörande för folkhälsan.

Vi vill höra från er!

För att göra detta initiativ så framgångsrikt som möjligt, är det avgörande att vi får in synpunkter och förslag från er – Nackas invånare. Vilka platser anser ni är i mest behov av fler parkbänkar? Finns det specifika områden där ni känner att en bänk skulle bidra till ökad trygghet eller tillgänglighet?

Skicka era tankar, förslag och feedback till oss på Liberalerna@nacka.se. Varje förslag kommer att noggrant övervägas och tas med i vår fortsatta planering och utveckling av detta viktiga initiativ.

Genom att samarbeta och dela med oss av våra tankar och idéer, kan vi tillsammans arbeta för en tryggare, mer tillgänglig och trivsammare Nacka för alla dess invånare. Vi ser fram emot att höra från er och att gemensamt ta steg framåt i detta viktiga arbete.

Läs hela: Politikerinitiativ parkbänkar