Se alla

En besvikelse för Nacka: Visionen om en bilfri stadspark vid Kyrkviken skrotas.

Tisdag 19 mars 2024

Tisdagen den 19 mars 2024 blev en dag av stor besvikelse för oss inom Liberalerna. Det beslut som fattades i Kommunstyrelsens stadsutvecklingsutskott, att avbryta planerna på att höja upp Saltsjöbanan över Sickla, står i skarp kontrast till vår vision om en öppen, tillgänglig och grön stadsmiljö i Nacka. Detta beslut är ett direkt hot mot vår ambition att skapa en sammanhängande och levande stad där människor och natur kan samexistera utan de barriärer som idag delar vårt samhälle.

Vår vision för Sicklaområdet som en tillgänglig och attraktiv stadsdel byggde på att eliminera Saltsjöbanans nuvarande fysiska barriär, vilket skulle ha möjliggjort en sammanlänkning av områdets norra och södra delar. Genom att även ta bort Järlaleden från Kyrkvikens strand, hade vi haft chansen att skapa en stor bilfri park. Denna gröna oas hade erbjudit rekreation, mötesplats och en välbehövlig lunga i stadsmiljön, samtidigt som den skulle ha stärkt alla närliggande områden och hela Nacka.

Att planerna på Saltsjöbanans upphöjning nu skrotas innebär inte bara att vi missar möjligheten att realisera denna vision om en bilfri och tillgänglig park. Det skadar också helhetsvisionen för Sickla, där järnvägens barriär fortsätter att klyva området och hindrar en vital och sammanhängande stadsmiljö.

För oss i Liberalerna är beslutet att inte fortsätta med upphöjningsprojektet en indikation på ett bristande långsiktigt perspektiv och en ovilja att investera i lösningar som främjar en hållbar stadsutveckling och förbättrad livskvalitet för Nackas invånare. Det är djupt olyckligt att ett projekt med sådan potential att förbättra livsmiljön och sammanhållningen i ett av våra centrala områden nu lagts i de visionslösa partiernas papperskorg.

Trots denna motgång kommer vi inom Liberalerna inte att upphöra med att kämpa för våra värderingar och visioner. Vi kommer fortsatt att arbeta för att framtida stadsutvecklingsprojekt tar hänsyn till behovet av gröna ytor, sammanhängande stadsmiljöer och en infrastruktur som främjar tillgänglighet och trivsel för alla. Det är av yttersta vikt att vi fortsätter att verka för modiga beslut som bygger Nacka för framtiden.

När samtliga partier förutom Liberalerna och Miljöpartiet röstat för att skrota upphöjningen av Saltsjöbanan så försökte vi Liberaler, rädda den bilfria stadsparken med detta tilläggsyrkande, vilket tyvärr också röstades ner…

”Exploateringsenheten får i uppdrag att utreda hur Kyrkviksparken kan bli en trevlig och attraktiv stadspark utan bil- och busstrafik rakt igenom parken. I detta uppdrag ingår att utreda vilka åtgärder som behöver genomföras för att kunna ta bort den delen av Järlaleden som går längs Kyrkviken.”

Läs mer om Saltsjöbanans upphöjning på regionens projektsida

Läs mer om Saltsjöbanans upphöjning på Nacka kommuns projektsida