Se alla

Alliansens inriktning för Nacka 2022-2026

Fredag 21 oktober 2022

MED FRAMTIDEN I FOKUS

Idag presenterades Alliansens politiska inriktning för Nacka under kommande mandatperiod. Nacka kommer fortsatt att styras av de fyra allianspartierna L, M, C och KD.

Vi Liberaler har medverkat till att ta fram en grön, liberal och ansvarstagande budget i oroliga tider. Den innehåller många liberala hjärtefrågor som vi är stolta att kunna presentera satsningar på:

  • Ökade anslag till skolan
  • Klimat och miljö i fokus
  • Stärk ytterligare det brottsförebyggande arbetet
  • Kulturen i centrum

Skolan kommer att få omfattande resursförstärkningar, särskilt riktat mot elever med särskilda behov. Nacka ska ha Sveriges bästa skolor för alla och vi fortsätter det arbetet. Bland annat kommer riktade satsningar på ökad likvärdighet mellan olika skolor, minst en resursskola ska startas och fler utbildade förskolelärare ska anställas.

Många nya satsningar kommer att ske på klimat- och miljö-området. En ny miljödirektör kommer att inrättas, ökade satsningar på gång- och cykeltrafikanter och fler laddstationer ska uppföras runt om i Nacka. Liberalerna har också lyft ett särskilt skärgårdsfokus med ett hållbart och aktivt båtliv med båtpendeltrafik, strandpromenader och nya badplatser runt om i Nacka.

Ett nytt trygghetsutskott där Liberalerna är ordförande kommer att inrättas. Införandet av detta kommer att innebära en intensifiering av arbetet med att öka tryggheten i Nacka. Detta utskott kommer vara ansvarigt för att samordna det brottsförebyggande och drogförebyggande arbetet, arbeta mot välfärdsfusk, bedrägerier och annat som kan drabba invånare och företagare i Nacka. Trygg- och säkerhetsråden (TRÅ) som finns i alla kommundelar kommer att fortsätta sin viktiga och uppskattade verksamhet.

Liberalerna kommer att ta över ordförandeposten i Kulturnämnden och kommer där att verka för att säkra kulturskolans kvalitet och mångfald och ett kulturcenter ska skapas i centrala Nacka. Nackas bibliotek ska fortsätta att vara de bästa i landet gällande utlåning, innovation och tillgänglighet. Att erbjuda ett fungerande och livskraftigt kulturliv är avgörande för att kunna öka livskvaliteten och lusten till bildning för nackaborna.

Vill du veta och läsa mer? Klicka på någon av länkarna nedan:

Politisk inriktning 2022-2026

Nämndplatser 2022-2026