Se alla

Pressmeddelande: Ytterligare stöd till Boo Folkets hus

Onsdag 17 augusti 2022

Hösten 2020 drabbades Boo Folkets Hus av en ödesdiger brand som totalförstörde deras hus. Sedan dess har arbetet för att återuppbygga huset och pågått intensivt. Även om det främst är en fråga för Boo Folkets Hus och föreningens försäkringsbolag så har även Nacka kommun gått in med extra bidrag på 10 miljoner kronor till återuppbyggnaden och har gått i borgen på 5 miljoner kronor för föreningens banklån.

 

För att ytterligare stödja Boo Folkets Hus föreslår nu Alliansmajoriteten att föreningen får ett årligt hyresbidrag på knappt 1,7-1,8 miljoner kronor av kommunen. Därigenom jämställs Boo Folkets Hus med övriga lokala kulturhus som inte äger sina lokaler själva och föreningen får bättre möjligheter att betala sina lokaler. Alliansen föreslår också att borgensförbindelsen kan utökas till 10 miljoner kronor.

 

-Boo Folkets Hus fyller en viktig funktion i Orminge. Det är en social träffpunkt för både yngre och äldre och bidrar till att skapa trygghet och en stimulerande uppväxtmiljö, precis det vi behöver när Orminge växer. Därför är det angeläget för oss att stödja en långsiktig aktör, säger kommunstyrelsens ordförande Mats Gerdau (M).

-Så klart att vi ska möjliggöra för en nystart för Boo Folkets Hus. Föreningen bedriver viktig verksamhet för barn och unga med mycket kultur- och fritidsaktiviteter och det slår vi vakt om, säger Hans Peters, kommunalråd för Centerpartiet.

-Jag är oerhört glad att vi nu kan bidra till att Boo Folkets Hus ska kunna färdigställa sitt nyuppbyggda hus och fortsätta bedriva sin uppskattade verksamhet för bl a barn, ungdomar och seniorer, säger fritidsnämndens ordförande Gunilla Grudevall-Steen (L).

-Boo Folkets Hus har länge varit en stabiliserande och trygghetsskapande kraft i området. Nu tar vi ansvar för att den uppskattade verksamheten ska kunna fortsätta verka, avslutar kommunalrådet Karin Teljstedt (KD).