Se alla

Vård och omsorg

Liberalerna vill:

  • Att Nacka sjukhus ska få utökat antal vårdplatser och verksamheter.
  • Att vård- och omsorgspersonal ges tid och förutsättningar att ägna sig åt den som vårdas – avlastning från administration och tid för samtal och personlig kontakt.
  • Att det skall vara enkelt för alla att boka vård och att vårdköerna ska bort.
  • Att stöd vid psykisk ohälsa ska ges så tidigt som möjligt.
  • Att äldreomsorgen ska prioriteras högre. Äldre är kapabla att fatta egna beslut och har rätt till bibehållen integritet och valfrihet.

Rädda och utöka Nacka närakut
Flera oppositionspartier vill ta bort eller vill inte berätta vad de vill göra med Nacka närakut. Vi Liberaler har ett tydligt svar på detta: rädda och utöka nacka närakut! För oss kommer nackabornas behov av vård alltid att gå först. Vi vill att närakuten ska få mer resurser för att både utöka antalet vårdplatser men också utöka antalet verksamheter. Vi vill ta vården närmre nackaborna. Nacka behöver mer medicinsk kompetens – inte mindre.

Tid för samtal – inte administration
Många anställda inom vård- och omsorg upplever att deras jobb alltmer handlar om att sitta framför datorn och administrera. Detta måste vi ändra på och vi vill ge personal den tid och de förutsättningar som krävs för att de ska kunna ägna sig åt det viktiga – kontakten med den som vårdas. Oavsett om det är på Nacka närakut eller ett trygghetsboende för äldre ska man alltid bli bemött som individ och man ska alltid få den omsorg man behöver. För oss liberaler är det en självklarhet.

Enklare att boka tid
Det ska vara enkelt att boka en tid hos sin husläkare eller att försöka träffa en specialistläkare om man har en remiss. Tillgängligheten i vården måste öka. Vi vill ersättare telefonsvarare med riktiga människor. En enklare väg in i vården gynnar alla – speciellt äldre och de som vårdar anhöriga. Det är en jämlikhetsfråga som vi liberaler tycker varit bortglömd alltför länge.

Minska inte vårdköerna – ta bort dem
De flesta är nöjda med den vård de får men det är svårt att komma in och det tar tid. Därför vill vi i Liberalerna inte minska vårdköerna – vi vill ta bort dem. Svensk sjukvård måste bli mer effektiv och digitaliseringen måste snabbas på. Inga fler anställda i vården ska behöva uppleva att de lägger mer tid med gamla system från 90-talet än att ta hand om patienter. Vårdköerna måste bort!

Förebygg psykisk ohälsa
Arbetet mot psykisk ohälsa, särskilt bland unga, är mycket viktigt och något som vi liberaler varit drivande inom under många år. Men i takt med att samhället förändras och allt fler lider av psykisk ohälsa behöver mer insatser vara förebyggande och komma snabbare. Utöver att ta bort köerna på BUP vill vi att stöd vid psykisk ohälsa ska ges så tidigt som möjligt.

Prioritera äldreomsorgen
Äldre som har ett stort behov av vård kan träffa många olika omsorgspersonal varje dag. Vi vill öka kontinuiteten hos dem som arbetar med äldre så att äldre känner sig tryggare i sina hem och på sina boenden. För oss är det en självklarhet att vårdas av människor som pratar svenska och man kan kommunicera med.

Äldre är kapabla att fatta egna beslut och har rätt till en bibehållen integritet och valfrihet. Aldrig mer får besöksförbudet inträffa igen!