Se alla

Trygghet

Liberalerna vill:

  • skapa ett tryggare Nacka genom förebyggande arbete i skolan och fritidsverksamheter.
  • att fler vuxna ska synas och engagera sig som dag- och nattvandrare och Polare.
  • att fler poliser och kommunala trygghetsvärdar ska synas i Nacka.
  • att Nacka ska upplevas som en säker plats genom smart och varierad stadsplanering.
  • stödja och stärka brottsutsatta.

Förebyggande arbete
Arbetet för att undvika att unga dras in i kriminalitet påbörjas redan i skolan och i fritidsverksamheter. Genom fritidsgårdar och utbildning med hög kvalitet, engagerad personal och en bredd fritidsaktiviteter ges ungdomar alternativ till brottslighet och utåtriktat agerande. Ett utökat samarbete mellan skolor, polis, fritidsgårdar och socialtjänst gör att fler barn får den hjälp de har rätt till och behöver. En välfungerande skola och meningsfull fritid är den viktigaste nyckeln för att låsa upp en framgångsrik framtid. Alla barn förtjänar att förverkliga sina drömmar oavsett var man kommer från, vem man är eller vilken familj man blev född i. För oss liberaler är jämlikhet en självklarhet.

Fler dag- och nattvandrare och Polare
Polarna och andra personer som gör gatorna tryggare är ett väldigt uppskattat inslag i Nackas stadsbild och något som bör uppmuntras. Många ungdomar upplever en ökad trygghet på gator och torg när fler vuxna är ute och rör sig. Därför tycker Liberalerna Nacka att fler personer bör uppmuntras delta i dag- och nattvandringar. Tillsammans gör vi Nacka tryggare.

Fler poliser och kommunala trygghetsvärdar
Trygghet och säkerheten hos Nackaborna kommer alltid att vara vårt främsta fokus. Därför vill vi se att Nacka får fler poliser samtidigt som fler kommunala trygghetsvärdar ska finnas för att kunna avlasta polisen. Tillsammans med flera andra åtgärder ökar vi tryggheten i Nacka både idag och i framtiden.

Trygg och säker stadsplanering
Stadsplaneringen är viktig för att bygga ett tryggare samhälle. Vi vill ta bort hotfulla buskage och installera fler lampor i mörka gångar så att fler ska känna sig trygga när de rör sig i samhället. Alla ska kunna känna sig trygga i Nacka. Vi vill också ha en mer varierad bebyggelse, där man blandar bostäder, arbetsplatser och service så att det blir mer liv och rörelse. Att sätta upp övervakningskameror där de behövs och snabbt åtgärda vandalism och klotter är också viktigt.

Stöd och stärk brottsutsatta
För den som blivit utsatt för ett brott fortsätter ofta upplevelsen av brottet en längre tid, oavsett om gärningspersonen blir dömd eller inte. Därför vill vi att mer fokus ska läggas på den som utsatts på ett brott. Alla unga som är brottsutsatta bör få stödsamtal och mer resurser satsas på vittnesstöd och skydd. Det är väldigt viktigt för demokratin att den som blivit utsatt för eller bevittnat ett brott känner sig trygg och säker nog att vittna om det. Vi vill öka stödet till kvinnojourer och organisationer som hjälper brottsoffer.