Nacka ska vara en trygg kommun och säkerheten ska alltid beaktas när vi bygger. Med rätt planering kan man bygga tryggare miljöer och där ska Nacka vara banbrytande. Vårt brottsförebyggande arbete måste ges större vikt i stadsplaneringen.

Det behövs fler poliser och dessutom trygghetsvakter på gator och torg.  Vi vill också ha bättre belysning och övervakningskameror för att öka tryggheten på otrygga och utsatta platser.

Vartenda barn ska känna sig trygg i skolan. Hot, kränkningar och trakasserier ska tas på allvar och polisanmälas. Nolltolerans mot sexuella trakasserier och könsförtryckande attityder i skolan!

Trafiksäkerheten ska öka och trygga skolvägar ska prioriteras i planeringsarbetet. På särskilt olycksdrabbade vägar vill vi pröva hastighetskameror, för ökad säkerhet.

Underhåll och snöröjning är viktigt för att man ska kunna röra sig säkert. Det ska alltid prioriteras, i synnerhet på välanvända gångvägar.

Alla ska kunna ta sig hem tryggt med kollektivtrafiken. Vi föreslår därför en res-hem-garanti när pengarna tagit slut på kortet, och flexibla nattstopp där du kan be chauffören stanna så nära dit du ska som möjligt. Kort väg hem minskar både rädslan och risken att råka ut för något.

Liberalerna gör Nacka bättre.

 • Ett brottsförebyggande perspektiv i stadsplaneringen gör Nacka tryggare
 • Övervakningskameror och bättre belysning på otrygga och utsatta platser
 • Fler poliser till Nacka och kommunala trygghetsvakter på gator och torg
 • Testa hastighetskameror på olycksdrabbade kommunala vägar för att öka trafiksäkerheten
 • Trygga skolvägar
 • Öka stödet till Polarnas verksamhet
 • Nolltolerans mot sexuella trakasserier. Hot, misshandel och trakasserier i skolan ska alltid polisanmälas.
 • Stötta och utveckla nattvandringsverksamheterna
 • Snöröja och underhålla våra vägar och gångvägar
 • Inför flexibla nattstopp i kollektivtrafiken
 • Inför res-hem-garanti på SL-kortet

Vår politik

En riktigt bra skola för alla barn, och en integrationspolitik som både ställer krav och skapar möjligheter. Svårare än så behöver det inte vara att kliva in i framtiden.

ALLT BÖRJAR MED EN BRA SKOLA
INTEGRATIONSPOLITIK SOM MINSKAR KLYFTORNA
FRAMTIDEN ÄR LIBERAL

 

Lämna din e-postadress här, så berättar vi mer om hur du kan göra skillnad.

Vi använder din adress enbart för att skicka information om Liberalerna. Läs mer här.