Se alla

Trafik och framkomlighet

Att kunna ta dig dit du vill är en frihetsfråga, och du ska ha en rimlig restid oavsett vilket resesätt du väljer.

Liberalerna vill:

 • Förbättra busstrafiken genom
  • Fler direktbussar till city
  • Bussar till stan via Folkungagatan
  • Bussar till Årstadal, Gullmarsplan och andra målpunkter söder om city
  • Direktbussar till Kista, Solna och andra platser där många nackabor jobbar,tills T-banan är färdigbyggd
  • Testa ny bussförbindelse Orminge-Sickla för bl.a. byten till Tvärbanan
 • Förbättra framkomligheten i trafiken genom att:
  • Bygga Östlig förbindelse, för både bil och kollektivtrafik
  • Planiavägen knyts ihop med Värmdövägen
  • Påverka Finlandsfärjornas tidtabell så att det blir färre gångtrafikanter på Stadsgården i morgonrusningen
  • Fler infartsparkeringar
  • Sprinklersystem i Södra Länken
 • Fler och snabbare pendelbåtar och ny pendelbåt i skytteltrafik.
 • SL-kortet ska gälla på Vaxholmsbåtarna i lågsäsong
 • Fortsatt satsning på säkra cykelvägar, i synnerhet till skolor, förskolor och kollektivtrafik
 • Kundval i färdtjänstutbudet och flexibel och mer generös resetilldelning
 • Bygga hiss från Henriksdal till Danviksbron och gång- och cykelbro Henriksdal-Alphyddan.
 • Järlaleden ska tas bort
 • Säkra framkomligheten vid byggplatser med sanktioner mot byggherrar som inte sköter sina åtaganden. Tydlig information. Inga privata bilar vid byggplatser samt tydliga beslut om var byggbodar och material ska placeras

Idag är det ofta kaos i rusningstrafiken. Det underlättar inte att Södra Länken får stänga många dagar, för att det saknas ett säkert sprinklersystem. Det blir bättre om några år, när tunnelbanan finns på plats och nya Skurubron är färdigbyggd.  Liberalerna driver på för Östlig Förbindelse, men det betyder inte att vi ska vara nöjda med den trafiksituation som finns här och nu. Vi måste ha fler bussar, också till andra slutpunkter än Slussen, fler infartsparkeringar för både cyklar och bilar och mer pendling på våra vattenvägar.

Inom Nacka ska det också vara lätt att ta sig runt. Vi vill testa en helt ny snabbusslinje mellan Orminge och Sickla. Samråd och samordning mellan SL, Trafikverket och kommunen måste helt enkelt bli bättre. Idag är det en trögrörlig organisation där vi har små möjligheter att påverka.

Vi behöver satsa mer på gång-, cykel- och kollektivtrafik genom exempelvis signalprioritering och kollektivtrafikkörfält.Trygga gång- och cykelvägar är en självklarhet, och sammanhängande cykelvägar i hela kommunen och mellan kommuner. Vi vill ha cykelställ vid alla busshållplatser, och större parkeringar vid alla stora knutpunkter.

Färdtjänst är en del av kollektivtrafiken, och ska vara ett lika gott alternativ. Liberalerna vill införa kundval i färdtjänsten och se en mer flexibel och generös resetilldelning.

Liberalerna gör Nacka bättre