Se alla

Stadsbyggnad

Vi blir allt fler nackabor, och tillsammans skapar vi en kommun där vi kan leva och trivas. Liberalerna vill ha en balanserad utbyggnad, med många olika typer av bostäder och mötesplatser. Vi ser stora möjligheter när Nacka växer!

Liberalerna vill:

 • Nackas förnyelse ska trivas med vår historia. Var vi bygger och hur nya hus ser ut är viktiga frågor för Liberalerna
 • Ny bebyggelse ska passa in och bidra till områdens unika karaktär
 • Vi ser gärna att höga hus byggs, på lämpliga platser
 • Trolldalen i Henriksdal och Gröna Dalen i Fisksätra är exempel på nära naturplatser som Liberalerna vill värna
 • Kunskaper om brottsförebyggande stadsplanering ska användas
 • Anläggningar för sport och fritid liksom mötesplatser för kultur är viktiga inslag i ny bebyggelse
 • Sportanläggningar ska byggas centralt nära T-banestation på Järlahöjden
 • En mix av bostäder behövs; hyresrätter, bostäder för unga och studenter, senior- och trygghetsbostäder, äldreboende och sociala bostäder utöver bostadsrätter och villor.
 • Bygg integrerat – t.ex. förskolor bredvid äldreboenden, eller kombihus med lägenheter för både studenter och nyanlända.
 • Lokaler för företag ska blandas med bostäder, t.ex. med affärer i bottenplan
 • Säkerhet och framkomlighet under kommande byggnadsår är prioritet
 • Lokala centra ska moderniseras och utvecklas
 • Fler stora och små lekplatser behöver skapas
 • Planera in skyddsrum i nybyggen
 • Bygg modernt och energisnålt, förbered för solceller och anlägg gröna tak.
 • Bygg gärna i trä.

Framför allt Västra Sicklaön får väsentligt fler bostäder men också affärer, företag, skolor, förskolor, idrottshallar, kulturlokaler och förstås ny infrastruktur. Det är något i grunden mycket bra, eftersom det råder stor bostadsbrist i Stockholmsområdet.

Nacka ska bygga modernt och energisnålt och bevara både kultur- och miljövärden, och stor vikt ska läggas vid gestaltning för en trivsam miljö med tydlig nackakaraktär och stor mångfald. Det är viktigt med en god dialog med både medborgare, näringsliv och föreningar.

Stora förändringar kommer också innebära påfrestningar. Liberalerna arbetar för att störningar beträffande t.ex. trafik och buller ändå ska vara så små som möjligt. Kommunen måste hitta tillfälliga lösningar för framkomligheten och framför allt ansvara för god information. Vi vill att byggprocessen optimeras så både byggtiden och störningstiden blir så kort som möjligt.

Liberalerna vill se trevligare lokala centra med fler bostäder, bättre utbud av service och en trygg, livfull miljö. Vi driver därför på utvecklingen av Orminge, Saltsjöbaden, Finntorp, Ektorp, Björknäs, Älta och Fisksätra centrum. Alla dessa är olika, och vi är måna om att de fortsätter ha sin lokala identitet och karaktär.

När vi bygger nytt ska alltid god tillgång till kollektivtrafik finnas med i planeringen. Det är också viktigt att planera in parkeringsplatser för både bilar och cyklar, plats för bilpooler och laddningsstationer för eldrivna fordon

Liberalerna gör Nacka bättre.