Se alla

Ryssbergen

Bostäder och naturreservat för framtidens nackabor

Nackas kommunfullmäktige valde den 21 februari att godkänna planerna för Ryssbergen. Det är ett socialt och miljömässigt hållbart beslut som innebär att 17% av området, det bullerdrabbade området längs med Värmdöleden, bebyggs samtidigt som ett nytt naturreservat inrättas i området. För den dryga femtedel av området som bebyggs kommer ekologisk kompensation att genomföras enligt Länsstyrelsens förslag för att öka naturvärdena på andra håll i området. Bland annat kommer ek och sälg att friställas, olika typer av fågelholkar sättas upp, död ved placeras ut på lämpliga platser och genom att en sankmark upprättas.

Hög och tät bebyggelse ger mer utrymme för naturen
Planerna om Ryssbergen har diskuterats länge och det har krävts många kompromisser för att landa i detta väl avvägda förslag. Det har, bland annat, handlat om att balansera lokala naturvärden mot att bebygga detta område nära den framtida tunnelbanan och att på så sätt minska klimatavtrycket hos de drygt 400-600 bostäder som uppförs i området. Genom att bygga högt och tätt ser vi till att så mycket av Ryssbergen kan bevaras. Att bostäderna och verksamhetsbyggnaden uppförs innebär dessutom att bullernivåerna minskar, vilket är bra både för naturen och för de människor som vistas i det nya naturreservatet.

I samklang med naturen. Entrén till bostäderna i Ryssbergen.

Tunnelbaneavtalet bra för Nacka och klimatet
Just tunnelbaneavtalet, som förbinder Nacka att bygga ett visst antal bostäder mot att vi får tillgång till tunnelbanan, är en av de absolut mest klimatvänliga saker som någonsin hänt i Nacka. Att uppfylla kraven för tunnelbaneavtalet innebär att oräkneliga antal ton växthusgaser försvinner genom att transporter flyttas från biltrafik till kollektivtrafik. Det är också socialt ansvarstagande då det minskar bostadsbristen och ger Nackas unga fler möjligheter att kunna stanna i sin hemkommun. I området planeras utöver bostäder och verksamheter också en ny förskola med utmärkt tillgång till naturreservatet.

Höga miljökrav ställs på bebyggelse
Utöver de åtgärder som kommunen gör ovan ställs också höga krav på att området ska vara miljömässigt och klimatmässigt hållbart. Bland annat har Nacka kommun tidigt varit tydliga med att bebyggelse i Ryssbergen ska ha solceller, minimera mängden dagvatten som uppstår och att ha en masshanteringsplan med miljöperspektiv under uppbyggnaden. Kommunen har också ställt krav på miljövänlighet inom alltifrån materialval till maskiner och drivmedel och att träd inte får fällas under häckningssäsonger för fåglar. Till och med fasaderna på byggnaderna är anpassade för att passa in i områdets naturkaraktär.

Sammanfattning: kompromisslösning med fokus på hållbarhet
Man brukar säga att en bra kompromiss är där ingen är helt nöjd men alla kan godkänna lösningen. Ryssbergen är en kompromiss mellan att bygga centralt och miljövänligt men samtidigt bevara naturen. Knappt 17% av hela området kommer nu att bebyggas och ett nytt naturreservat inrättas men eftersom man bygger högt och tätt får många nackabor möjlighet till en ny lägenhet. Samtidigt minskar bullret in i Ryssbergens skogar och om några år kommer tiotusentals nackabor kunna åka en klimatvänlig tunnelbana. Vem vet, kanske bär tunnelbaneresan av till Ryssbergens naturreservat?

 

Plankarta över området. 17%, det bullerdrabbade området närmast Värmdöleden, bebyggs och resterande 83% görs till naturreservat eller lämnas orört