Se alla

Rädda och utöka nacka närakut

Liberalerna vill rädda Nacka närakut från nedläggning och utveckla verksamheten ytterligare

Flera oppositionspartier vill lägga ned nacka närakut och andra vill begränsa det. Vi Liberaler är väldigt tydliga: vi vill inte bara rädda nacka närakut – vi vill utveckla den!

Många nackabor åker till Nacka närakut för att söka vård för sina barn, sina anhöriga eller för sig själva. Att kunna komma hit innebär att man slipper sitta långa timmar i akutmottagningarnas väntrum och man får en mer effektiv vård som också avlastar de stora akutsjukhusen. Det är väldigt uppskattat av nackaborna att kunna få snabb vård av hög kvalitet.

Men trots att det är så populärt hos nackaborna så är närakuten hotad. Flera oppositionspartier vill ändra hur den fungerar eller stänga dörrarna för alltid. För oss kommer nackabornas behov av vård alltid att gå först. Därför vill vi Liberaler inte bara bevara närakuten utan också utveckla den.

Nacka ska få mer medicinsk kompetens – inte mindre.