Se alla

Leva livet hela livet

Alla är vi individer, oavsett vår ålder. Alla har olika behov och önskemål. Samhällets syn på äldre människor måste förändras. Alla ska ha möjlighet att leva ett aktivt liv efter sina egna förutsättningar – hela livet.

Liberalerna vill:

 

 • Rätt att fortsätta arbeta efter 67 för den som vill och orkar. Kommunen som arbetsgivare bör vara en förebild.
 • Ta tillvara äldres kompetens och erfarenhet. Äldre ska också få vidareutbildning
 • Större möjlighet att själv bestämma över hemtjänstinsatser
 • Skapa fler möten mellan nya och gamla nackabor, t.ex. genom Volontär Nacka eller via ett faddersystem med frivilligorganisationer
 • Trygghetsbostäder och seniorbostäder av olika typer
 • Samordna informationen om olika fritidsaktiviteter för äldre
 • Äldreboenden centralt i alla kommundelar och gärna med olika profiler och inriktningar. Fokusera på människors personliga önskemål och intressen.
 • Matlagning på plats både i vård- och omsorgsboenden och för den som vill i hemtjänsten.
 • Kundval i färdtjänstutbudet och flexibel och mer generös resetilldelning
 • Fler vistelser ute i frisk luft genom en lättillgänglig och trevlig utemiljö
 • Utveckla stödet till anhöriga
 • Parboendegaranti – äldre par har rätt att bo tillsammans
 • Utveckla nya kontaktvägar – digitala tjänster kan öka tryggheten, integriteten och valfriheten
 • Fler vårdplatser för äldre på Nacka Sjukhus
 • Genomföra Vårdval Seniorvård för en mer sammanhållen äldrevård
 • Plats för multisjuka äldre direkt på vårdavdelning
 • Gör vuxenutbildningen tillgänglig för äldre
 • IT-utbildning för seniorer så att de kan ta del av digitala tjänster

Äldres erfarenheter och kompetens ska tas tillvara. Många har lust och förmåga att fortsätta arbeta efter 67 år och det ger både livskvalitet och samhällsnytta. Vi vill att äldre ses som årsrika – rika på erfarenhet.

När Nacka bygger nya bostadsområden måste det också planeras för trygghetsbostäder där man kan bo kvar, med god tillgänglighet och gemensamhetslokaler. Vi ser gärna en mångfald av olika bostäder, till exempel seniorlägenheter med villakaraktär med små egna trädgårdar. Liberalerna välkomnar också äldreboenden med olika livsstils-, intresse- och språkprofiler.

Kommunen ska stimulera ett bra fritidsutbud för äldre. Idag finns många olika aktiviteter med många olika anordnare. Det är viktigt med en lättillgänglig kanal för att informera om detta. Det skulle också underlätta sociala möten, t.ex. mellan nya och gamla nackabor

Välfärdsteknik är ett viktigt redskap för att öka tryggheten, integriteten och valfriheten i vardagen. Vi liberaler arbetar för att kunna erbjuda allt fler tjänster med modern välfärdsteknik för den som så önskar.

För många äldre är god och vällagad mat en höjdpunkt på dagen och en viktig faktor för hälsa och livskvalitet. I vård och- omsorgsboende ska maten helst vara tillagad på plats. Doften stimulerar aptiten och ökar trivseln i boendet. Det är även en viktig fråga för de som har hemtjänst.

Liberalerna gör Nacka bättre.