Se alla

Integration

Att ge skydd åt människor som tvingas fly för sitt liv eller undan förföljelse är ett medmänskligt ansvar och liberal hjärtefråga. Nya svenskar ska ges möjlighet att komma in i samhället på riktigt, lära sig språket, jobba och bli en del av ett Sverige som växer och utvecklas. Alla människor i Sverige ska ha möjligheten att nå sina mål. Oavsett var de kommer ifrån och vilka drömmar de än bär på.

Liberalerna vill:

 • Flexibel SFI-undervisning med praktik så alla lär sig svenska
 • Arbeta med jobbcoacher för att fler ska få arbete
 • Utveckla Entreprenörshuben så fler nyanlända får hjälp att starta företag
 • Skapa fler möten mellan nya och gamla nackabor, t.ex. genom Volontär Nacka eller via ett faddersystem med frivilligorganisationerna
 • Uppmuntra privata initiativ som språkcaféer och liknande verksamheter
 • Nyanlända barn ska gå i språkförskola
 • Kommunen ska arbeta uppsökande med att få fler barn till nyanlända att gå i förskola
 • Ge nyanlända elever mer tid att lära, genom förlängd skolplikt och lovskola
 • Motverka traditionella könsroller med en arbetslinje omfattande alla nyanlända, så inte kvinnor blir fast hemma utan sociala nätverk
 • Nyanlända kvinnor ska särskilt prioriteras vid jobbinsatser
 • Ge mer omfattande samhällsinformation, direkt efter ankomst till kommunen
 • Obligatoriskt deltagande i SFI och mer individualiserad samhällsundervisning
 • Nolltolerans mot hedersrelaterat våld och förtryck
 • Inga nya religiösa friskolor
 • Inträdesjobb för nyanlända
 • Motverka diskriminering och rasism
 • Nacka ska ha en tydlig integrationsstrategi med handlingsplaner

Vi vill att nyanlända snabbare kommer från bidrag till jobb. Det kan handla om särskilda uppdrag till jobbcoacher, motprestation för försörjningsstöd eller krav på att delta i svenskundervisning.  Språket är den viktigaste nyckeln till integration. Därför ska vi ha en bra och flexibel SFI – Svenska för invandrare – med tydlig jobbkoppling och praktik. Nyanlända elever kan behöva extra stöd för att klara kunskapskraven i skolan. Då ska de ges mer tid, t.ex. genom förlängd skolplikt och undervisning på delar av loven. Nyanlända barn ska gå i språkförskola.

Utrikesfödda kvinnor är de som står allra längst från arbetsmarknaden. Det är viktigt att nyanlända kvinnor snabbt får en egen plattform och ett eget nätverk i det svenska samhället. Ett eget jobb är vägen till ett självständigt liv. Vi behöver en tydlig arbetslinje med inträdesjobb för att fler ska komma in på arbetsmarknaden.

Vi har ett stort gemensamt ansvar att arbeta mot diskriminering och rasism så att alla får samma chanser. Kultur eller religion får aldrig användas för att inskränka en människas frihet. Hedersförtryck ska aldrig accepteras. Lärare, elevhälsa, socialtjänst och personal i förskola måste utbildas om hedersförtryck så de får mer kunskap och tydliga handlingsplaner för att se tecknen och ingripa i tid.

Liberalerna gör Nacka bättre