Se alla

Ett samhälle för alla

Alla människor ska kunna leva livet fullt ut efter sina drömmar och ha rätten att ses som individer med egen kraft och förmåga att forma sina liv. Alla människor i Sverige ska ha möjligheten att nå sina mål. Oavsett var de kommer ifrån och vilka drömmar de än bär på. Men ibland behöver vi människor stöd.

Liberalerna vill:

 

  • utveckla samverkan mellan socialtjänst, andra myndigheter och organisationer för att effektivt kunna hjälpa människor
  • att alla barn ska få det stöd de har rätt till i skola och förskola
  • att tillgänglighet i stadsplaneringen ska prioriteras
  • bevara LSS och personlig assistans för alla som behöver det
  • utveckla stödet till anhöriga
  • stärka insatser mot våld i nära relationer och ökat stöd till kvinnojourer

En central del av Liberalernas politik är att alla har ett gemensamt ansvar att stödja, hjälpa och förbättra livet för dem som lever i utanförskap, hemlöshet eller missbruk. Människor med funktionsnedsättning ska kunna leva som alla andra, med samma rättigheter och skyldigheter. Nacka ska vara ett samhälle för alla.

I ett samhälle för alla är arbetslösheten låg. Att ha ett jobb eller vara företagare ger varje människa självkänsla och gemenskap med andra. Om fler människor arbetar blir det mer resurser till skola, sjukvård och omsorg.

Varje barn har rätt att växa upp i trygghet och utsatta barn har rätt till bra stöd. Vi ska tidigt upptäcka och ta tag i problem. Barn som är placerade av socialtjänsten ska få extra stöd för att klara skolgången och nå kunskapsmålen.

Den om utsätts för våld i nära relationer behöver ett starkare stöd. Vi vill sätta elektronisk fotboja på fler gärningsmän och öka den skyddade zonen vid kontaktförbud. Det är aldrig offrets frihet som ska begränsas!

Den personliga assistansen hotas av den rödgröna regeringen. Vi kan inte acceptera det. Människor med funktionsnedsättning har samma rätt till ett självständigt liv som andra.

Vår stadsplanering och allmänna lokaler ska vara tillgänglighetsanpassade.
Alla ska ha frihet att röra sig i vår kommun!