Se alla

Ett liberalt Nacka

Du ska bestämma. Det är den liberala grunden för Liberalernas arbete. Det är du som ska välja allt från förskola, skola, vårdcentral, äldreboende och annat som är viktigt för dig. Som socialliberaler månar vi om allas rätt till ett gott liv. De som är utsatta och behöver stöd ska få det, och vår vision är ett jämlikt och jämställt samhälle. Frihet i kombination med socialt ansvarstagande.

Liberala värderingar innebär att stå upp för frihet, öppenhet och respekt,  och mot tvång, inskränkthet och intolerans. Det är viktigare än på länge att försvara liberal politik och liberala värderingar. Människors rätt att fritt bestämma över sina liv och att kunna leva tryggt och utan hot om diskriminering, är värden som inte längre är självklara.

I ett liberalt Nacka ska människor i alla åldrar trivas och kunna forma sina liv. Nya bostäder och arbetsplatser medför ett rikare och mer blandat stadsliv. Förskolor och skolor håller hög kvalitet och utbudet av kultur- och fritidsaktiviteter är stort. Vår kommun är attraktiv med sina stora grönområden, många naturreservat och närhet till vatten. Alla ska kunna hitta ett hem i Nacka och vi ska ha många olika boendeformer.

I ett liberalt Nacka kan man leva tryggt.

 

Liberalerna gör Nacka bättre.