Se alla

En skola för alla

Liberalerna vill:

  • Att trygghet, studiero och kunskap ska prägla skolan
  • Att lärarna ska få vara lärare: mer fokus på undervisning och mer tid med eleverna – inte datorer och administration
  • Att större satsningar görs i förskolan
  • Att ökat stöd ges till barn med särskilda behov och särbegåvning
  • Att alla barn ska kunna lära sig svenska språket i för- och grundskolan
  • Att fortsätta värna och vidareutveckla det fria skolvalet i Nacka

Trygghet, studiero och kunskap i skolan
För oss är det en självklarhet att en bra skola kräver ett fokus på kunskap, studiero och trygghet. Men för att det ska ske krävs att politiker sätter skolan först – och det gör Liberalerna alltid. En bra skola skapar ett bra samhälle där alla barn kan nå sina drömmar oavsett vilket hem de föds in i eller var de kommer från.

Liberalerna Nacka vill ta krafttag för att öka elevers trygghet. Alla skolor ska ha nolltolerans mot mobbning, våld och skolk och i de fall det sker ska förebyggande arbete genast sättas in. Skolan, föräldrarna, BUP och Socialtjänst ska samarbeta tillsammans för varje barns välbefinnande. Skolan är barnens arbetsplats och lokalerna ska vara trivsamma, trygga och fräscha. Nya skolor ska uppföras med trygghet i fokus och äldre skolor ska renoveras.

Lärarna behöver utökade och tydliga befogenheter att kunna skapa studiero i klassrummen. En elev ska inte kunna förstöra för en hel klass. Elever som är utåtagerande ska dessutom kunna placeras i den resursskola som Liberalerna Nacka föreslår ska bilda för att ge särskilt stöd åt de barn som behöver det. På samma sätt ska de elever som ligger före sina klasskamrater kunna gå i en spetsklass för att utveckla sina förmågor. Inget barn ska hållas tillbaka och inget barn ska glömmas bort. Alla barn har rätt till en individuell skolgång.

Låt lärarna vara lärare
Nacka och Sverige ska ha lärare i världsklass och för att få det måste läraryrket återfå sin status. Liberalerna Nacka vill satsa på lärares arbetsvillkor och skapa fler attraktiva karriärvägar för lärare. Nackas skolor och förskolor har lärare i toppklass men de förhindras ofta i att göra vad de gör bäst: lära ut. En ständigt ökande administrativ börda gör att lärare får mindre tid med elever och mer tid med byråkrati och administration. Detta vill vi ändra på. Liberalerna Nacka vill låta lärarna vara lärare.

Större satsningar i förskolan
Förskolan är en viktig del för barns utveckling. Det ska vara stimulerande, roligt och lärorikt att gå i förskolan och det är för många barn en trygg plats, en frizon som är likadan för alla barn – oavsett vilken bakgrund man har. Därför vill vi i Liberalerna se till att även barn till arbetssökande och föräldralediga får rätt till 30 timmars förskola i veckan så att barnen behåller kontakten med lärandet och kompisarna i förskolan. Vi vill också att alla familjer i Nacka ska ha rätt att själva välja vilken förskola ditt barn ska gå på. Det är en viktig frihetsreform.

Större stöd till barn i behov av särskilt stöd
Många barn har ett särskilt behov av stöd i deras undervisning. Oavsett om det handlar om en fysisk funktionsnedsättning, ADHD eller något annat ska skolan alltid kunna anpassa utbildningen för dem. Alla barn är olika och alla barn har rätt till att bli bemötta som individer. En form passar inte alla. Liberalerna Nacka föreslår därför att en särskild resursskola införs för att kunna bemöta barn i behov på bästa möjliga sätt. Det är en viktig liberal grundprincip att alla ska få samma möjligheter i livet, oavsett grundförutsättningar.

Alla barn ska lära sig svenska
Det svenska språket är nyckeln till integration – det har vi Liberaler sagt i decennier och äntligen börjar flera partier att hålla med oss. Därför vill vi Liberaler att det ska vara en rättighet att lära sig svenska både på i för- och grundskolan. Detta kan uppnås på flera sätt, bland annat genom ett större fokus på läsning och annat för att stimulera läsviljan hos barn men också en obligatorisk språkförskola för nyanlända. Att kunna svenska språket är en självklarhet för ökad jämlikhet.

Värna och utveckla det fria skolvalet
Rätten att få välja är viktig. Det är en självklarhet att kunna välja vårdcentral och äldreboende, och det ska också vara en självklarhet att kunna välja skola. Alla barn är olika och har olika intressen och förmågor. Därför måste det också finnas en mångfald av skolor för att alla barn ska kunna trivas i skolan och göra det de är bäst på. Att få studera något man tycker om är viktigt för att få elever till att bli mer studiemotiverade. Alla ska läsa grundämnen, men om man är särskilt intresserad av exempelvis datorer och IT ska man kunna gå en utbildning som är riktad mot det. Gillar man musik ska man kunna gå på en skola med särskilt bra lärare och fokus på musikämnet. Likvärdigheten är väldigt viktig och vinst ska aldrig få gå före kvalitet i Liberalernas skola. Mångfald och kvalitet präglar Liberalernas skola och det är så vi bygger framtidens skola.