Se alla

En aktiv fritid

Att få ägna sig åt de aktiviteter man vill på sin fritid är också en frihetsfråga. Du ska inte bara bo i Nacka, utan också kunna välja vad du vill göra på fritiden.

Liberalerna vill:

 

 • Satsa jämställt på flickor och pojkar
 • Öka antalet idrottshallar, när Nacka växer
 • Bygg två ishallar på Järlahöjden
 • Ordna ersättningshallar och föreningslokaler innan rivningar görs
 • Bygg redan beslutad multisporthall i Fisksätra
 • Påskynda bygget av redan beslutade simhallar
 • Lägga konstgräs på fler fotbollsplaner
 • Bygga minst två nya elvaspelarplaner
 • Förenkla hallbokningar för både privatpersoner och föreningar
 • Utveckla ridsporten genom bl.a. en ridanläggning i Älta
 • Gör en attraktiv park med badplats vid Kyrkviken/Järlasjön
 • Gör Gröna Dalen mellan Saltsjöbaden och Fisksätra till en mer aktiv plats med bland annat konstgräsplan och plats för parkour och skateåkning
 • Belysa och tydligare markera motions- och promenadslingor och bygga fler strandpromenader
 • Förse ”lugna promenader” med bänkar, belysning och toaletter
 • Bygga fler lekplatser och platser för spontan lek och idrott
 • Fler parker och gångvägar, när Nacka växer
 • Fler välskötta badplatser med god tillgänglighet och toaletter
 • Ställa i ordning fler hundrastgårdar
 • Fortsätt bygga och utveckla utegym
 • Arbeta mer strukturerat med HBTQ-frågor
 • Tillgängliga och anpassade omklädningsrum i Nackas fritidsanläggningar

När Nacka växer måste fritidsutbudet hänga med. Pojkar och flickor ska ha lika tillgång till idrott och fritidssysselsättning. I alla kommundelar ska finnas en eller flera motionshallar, som kan användas för olika slags aktiviteter och av alla åldersgrupper. De ska vara enkla att boka även för enskilda nackabor, inte bara för föreningar.

Även i centrala Nacka ska det finnas fritidsanläggningar och det kräver dialog med de föreningar som är aktiva idag. En del befintliga anläggningar måste flyttas och då ska ersättningslokaler finnas redan när man river. Detsamma gäller föreningslokaler.

Det ska vara enkelt även för äldre att komma ut i friska luften, så både befintliga och nya boenden ska ha en lättillgänglig och trevlig utemiljö. Vi vill att fler ”lugna promenader” inrättas, och där ska det finnas både bra belysning, sittplatser och toaletter.

När Nacka bygger fler bostäder måste det också finnas fler parker, och gott om gångvägar så det är tryggt och säkert att röra sig i staden.

Vi prioriterar strandpromenader längs Nackas stränder.  Våra sjöar ska ha god vattenkvalitet så att man kan bada i dem. Vi vill ha fler välskötta badplatser med god tillgänglighet och toaletter.

Liberalerna gör Nacka bättre.