Se alla

Natur och miljö

Alla nackabor ska kunna ta del av vår vackra natur. Vi ska vårda våra sjöar och stränder och göra dem mer tillgängliga. Vattnet ska vara friskt och badbart. Kommunens naturreservat ska vara välskötta och lockande att besöka med god framkomlighet även för den som har svårt att röra sig.

Liberalerna vill:

 

 • Bevara våra värdefulla natur- och grönområden. Träd renar luften och naturen behövs för biologisk mångfald. Allemansrätten ger oss tillträde.
 • Fler parker och promenadvägar, när Nacka växer
 • Belysa och tydligare markera motions- och promenadslingor och bygga fler strandpromenader
 • Inrätta de planerade naturreservaten Skuruparken, Skarpnäs, Rensättra/Ramsmora och Ryssbergen
 • Våra sjöar ska vara rena och badbara
 • Utveckla Kyrkviken/Järlasjön tlill en attraktiv park och badplats och ta bort Järlaleden
 • Uppmuntra båtklubbarnas miljöarbete
 • Fler båtplatser
 • Fler platser för vinterförvaring av båt
 • Nya återvinningscentraler i Boo och Älta
 • Ställa i ordning fler hundrastgårdar
 • Bygg modernt och energisnålt, förbered för solceller och anlägg gröna tak.
 • Bygg gärna i trä.
 • Gör kollektivtrafiken mer attraktiv så att fler väljer andra resesätt än bil
 • Uppmuntra fler att välja gång eller cykel framför bil
 • Trolldalen i Henriksdal och Gröna Dalen i Fisksätra är exempel på nära naturplatser som Liberalerna vill värna
 • Utred möjligheten att inrätta kulturreservat vid Nacka Ström

 

Fler parker ska planeras in vartefter Nacka växer, och det ska finnas goda möjligheter att promenera både i och mellan dem. Vi vill också se fler ”lugna promenader”, välskötta trygga promenadvägar med belysning, sittplatser och toaletter. Vi vill att en stor park byggs vid Järlasjön med badplats i Kyrkviken.

Vissa grönområden vill vi skydda med naturreservat. Det är viktigt med stora sammanhålla naturområden för både friluftslivet och den biologiska mångfalden.

Nacka är en skärgårdskommun och vi vill på olika vis stötta båtlivet i hela kommunen. Det behövs god tillgång till både båtplatser och vinterförvaring. Vi vill uppmuntra till ett miljövänligt och aktivt båtliv.

Nacka ska bygga modernt och energisnålt, och där det är möjligt och lämpligt, med gröna tak. Vi vill underlätta för småskalig elproduktion, t.ex. solpaneler på tak.

Fler måste välja kollektivtrafiken, för miljöns skull. Då måste restiden minska och komforten öka. I väntan på tunnelbanan behövs fler bussar och båtar, och de behöver gå dit nackaborna vill resa.

Gång och cykelvägar ska vara trygga och effektiva så att det blir realistiska alternativ till bilen.

Liberalerna gör Nacka bättre