Se alla

Liberalerna om Västra Sicklaön

Liberalernas valmanifest 2018

Frågor vi drivit på Västra Sicklaön under 2014-2018
Tvärbanan till Sickla
Studentbostäder Alphyddan
Beslut om att ansluta Planiavägen till Värmdövägen
Utegym Nyckelviken
Plan för Birkavägen (med anpassning till Nackas kulturhistoria och en inte alltför hög exploateringsgrad)
Beslut om trygghetsbostöder vid Nacka Forum
Strandpromenad fram till Svindersvik så man kan gå ”hela varvet runt”
Ökad trafik på pendelbåtarna
Initiativ om två ishallar på Järlahöjden (gärna i en byggnad)
Initiativ om att utreda en hiss vid Finnboda
Omarbetning av Henriksdalsplanen så mer av Trolldalen bevaras
Nekat rivningslov till Pumpprovningshuset i Järla Sjö
Nej till förskola i Lillängsskogen om det innebär att tillgängligheten försämras och gångvägen tas bort

Frågor vi vill driva på Västra Sicklaön under 2018-2022
Ta bort Järlaleden
Bygg en park vid Kyrkviken
Ny hall för gymnastik i Sickla
Gång och cykelbro mellan Henriksdal och Alphyddan
Hiss från Henriksdal
Hiss Finnboda
Inga flervåningshus på kajen i Nacka strand
Kulturreservat Nacka Ström
Naturreservat Ryssbergen
Fler infartsparkeringar för både bilar och cyklar
Bättre kollektivtrafik med direktbussar och utökad båtpendling
Nytt bibliotek Kvarnholmen

Om du vill veta specifikt om fritidsfrågor finns det programmet att läsa här.