Om Martin

ordförande i föreningen samt ledamot i Miljö- och Stadsbyggnadsnämnden, och Södertörns brandförsvarsförbund