Se alla

Klimat och miljö

Ett grönare Nacka - för allas bästa

Liberalerna i Nacka vill verka för:

  • Att alla nackabor ska har tillgång till gröna områden i närheten av sin bostad.
  • Att Nacka ska bygga modernt och energieffektivt.
  • Att fler ska kunna välja kollektivtrafiken för klimatets skull.
  • Att underlätta för en utbyggd infrastruktur för elbilar.
  • Att gång- och cykelvägar ska vara trygga och effektiva så att vi får konkurrenskraftiga alternativ till bilen. Detta är också bra ur ett folkhälsoperspektiv.
  • Att möjliggöra mer hushållsnära sopsortering.

Tillgång till gröna områden
Det är viktigt med tillgång till gröna områden i närheten av där man bor. Det är platser där barnen kan leka, där du kan motionera eller bara vara dig själv en stund. Därför vill vi liberaler att alla nackabor ska ha tillgång till gröna områden i närheten av bostaden. Utöver det vill vi också göra ännu mer för att tillgänggöra Nackas många underbara naturreservat vi tagit delaktiga i att ta fram. Vi vill bevara Nacka grönt genom att hitta en balans mellan byggnation och natur och genom att värna den biologiska mångfalden.

Bygg modernt och energieffektivt
Utsläppen minskar i Nacka men vi kan göra mer. Mycket utsläpp skapas i samband med att man bygger och renoverar hus och därför vill vi se ett tydligare fokus på klimatinsatser. Hus ska i högre grad renoveras än att rivas, mer byggsmarta material ska användas och energieffektiviteten ska vara hög i Nacka. Ett exempel är att uppföra fler hus i trä vilket är mycket bättre än betong och stål ur ett klimatperspektiv. Liberalerna kommer också fortsätta att driva frågan om att det ska bli enklare för privatpersoner att installera solceller på sin fastighet och kommunen ska ha fler solceller på sina fastigheter. Fossilfri el krävs för att säkra en grön elkonsumtion.

En bra kollektivtrafik – för klimatets skull
Nacka har bra bussförbindelser och kommer i framtiden också att få en tunnelbana. Det är stora steg på vägen mot ekologisk hållbarhet, men vi behöver göra mer. Nacka är en växande kommun och det är viktigt att kollektivtrafiken blir det självklara valet för många nackabor. Det tar mindre plats vilket gör att vi kan spara mer grönska och det släpper ut mycket mindre växthusgaser än om man rest samma sträcka med bil. Därför vill vi öka tillgängligheten i kollektivtrafiken så att det ska bli lättare att åka både inom Nacka som ut och in ur Nacka. Utöver den nya tunnelbanan och busslinjer ser vi gärna också fler pendelbåtar till Nacka.

Fler laddplatser för elbilar
Många är beroende av bilen för jobb eller för att klara vardagen. För oss liberaler är det inte bilen som är problemet utan utsläppen. Vi vill därför skapa fler laddplatser för elbilar runt om i Nacka. Övergången till elbilar ska underlättas och här borde Nacka fortsätta att vara i framkant och visa vägen framåt mot ett mer hållbart samhälle.

Trygga och snabba gång- och cykelvägar
Nackas gator ska vara trygga, effektiva och rena. Barn som går till fotbollsträningen ska inte behöva gå över trafikerade gator utan fungerande övergångsställen och de nackabor som cyklar till jobb eller skola ska enkelt och tryggt kunna ta sig fram. Hög tillgänglighet på gång- och cykelbanor är inte bara bra för hälsan för att folk går mer, det är också viktigt för jämlikheten och för att bygga ett hållbart samhälle. Det behövs konkurrenskraftiga alternativ till bilen och en satsning på gång- och cykelvägar är bra både för hälsan, för tryggheten och för klimatet.

Hushållsnära sopsortering
Det ska vara lätt att göra rätt. Att källsortera sitt avfall är ett steg på vägen i att skapa ett cirkulärt samhälle där vi använder resurser så effektivt som möjligt. Därför vill vi att fler nackabor, oavsett om man bor i lägenhet, radhus eller villa, ska ha nära till sopsortering. Det är viktigt inte bara för klimatet utan också för miljön i Nacka.